Kiến thức cơ bản, Kiến thức đầu tư

Nhập khẩu và Xuất khẩu ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế

Trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay, người tiêu dùng đã quen với việc nhìn thấy các sản phẩm từ mọi nơi trên thế giới trong các cửa hàng tạp hóa và cửa hàng bán lẻ tại địa phương của họ. Các sản phẩm nước ngoài này — hoặc nhập khẩu — cung cấp nhiều sự lựa chọn hơn cho người tiêu dùng. Do hàng hóa nhập khẩu được sản xuất với giá rẻ hơn so với bất kỳ sản phẩm tương đương được sản xuất trong nước, hàng nhập khẩu giúp người tiêu dùng quản lý ngân sách gia đình eo hẹp của họ.
Khi có quá nhiều hàng hóa nhập khẩu vào một quốc gia liên quan đến hàng hóa xuất khẩu của quốc gia đó — là những sản phẩm được vận chuyển từ quốc gia đó đến một điểm đến nước ngoài — nó có thể làm sai lệch cán cân thương mại của quốc gia và phá giá đồng tiền của quốc gia đó. Việc phá giá tiền tệ của một quốc gia có thể có tác động rất lớn đến cuộc sống hàng ngày của công dân một quốc gia vì giá trị của đồng tiền là một trong những yếu tố quyết định lớn nhất đến hoạt động kinh tế và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia đó. Duy trì sự cân bằng xuất nhập khẩu phù hợp là rất quan trọng đối với một quốc gia. Hoạt động xuất nhập khẩu của một quốc gia có thể ảnh hưởng đến GDP của một quốc gia, tỷ giá hối đoái, mức độ lạm phát và lãi suất của quốc gia đó.

Nhập khẩu và Xuất khẩu ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế

Ảnh hưởng đến Tổng sản phẩm quốc nội GDP

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là một phép đo rộng về hoạt động kinh tế tổng thể của một quốc gia. Xuất nhập khẩu là những thành phần quan trọng của phương pháp chi tiêu để tính GDP

GDP=C+I+G+( X−M )
ở đâu:
C=Chi tiêu của người tiêu dùng cho hàng hóa và dịch vụ
I=Chi đầu tư vào tư liệu sản xuất kinh doanh
G=Chi tiêu của chính phủ đối với hàng hóa và dịch vụ công
X=Xuất khẩu
M=Nhập khẩu
Trong công thức này, xuất khẩu trừ nhập khẩu (X – M) bằng xuất khẩu ròng. Khi xuất khẩu vượt nhập khẩu, số liệu xuất khẩu ròng là dương. Điều này cho thấy một quốc gia có thặng dư thương mại. Khi xuất khẩu ít hơn nhập khẩu, số liệu xuất khẩu ròng là âm. Điều này cho thấy quốc gia này đang có thâm hụt thương mại .
Thặng dư thương mại góp phần vào tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Khi có nhiều xuất khẩu hơn, có nghĩa là có mức sản lượng cao từ các nhà máy và cơ sở công nghiệp của một quốc gia, cũng như một số lượng lớn hơn những người đang được tuyển dụng để duy trì hoạt động của các nhà máy này. Khi một công ty xuất khẩu một lượng hàng hóa cao, điều này cũng tương đương với một dòng tiền vào quốc gia, kích thích chi tiêu của người tiêu dùng và góp phần vào tăng trưởng kinh tế.
Khi một quốc gia đang nhập khẩu hàng hóa, điều này thể hiện dòng tiền từ quốc gia đó. Các công ty trong nước là nhà nhập khẩu và họ thực hiện thanh toán cho các đơn vị ở nước ngoài hoặc các nhà xuất khẩu. Mức nhập khẩu cao cho thấy nhu cầu trong nước mạnh mẽ và nền kinh tế đang phát triển. Nếu những mặt hàng nhập khẩu này chủ yếu là tài sản sản xuất, chẳng hạn như máy móc và thiết bị, thì điều này thậm chí còn thuận lợi hơn cho một quốc gia vì tài sản sản xuất sẽ cải thiện năng suất của nền kinh tế trong thời gian dài.
Nền kinh tế lành mạnh là nền kinh tế mà cả xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng trưởng. Điều này thường cho thấy sức mạnh kinh tế và thặng dư hoặc thâm hụt thương mại bền vững. Nếu xuất khẩu đang tăng, nhưng nhập khẩu lại giảm đáng kể, điều đó có thể cho thấy rằng các nền kinh tế nước ngoài đang ở trong tình trạng tốt hơn nền kinh tế trong nước. Ngược lại, nếu xuất khẩu giảm mạnh nhưng nhập khẩu tăng, điều này có thể cho thấy nền kinh tế trong nước đang phát triển tốt hơn thị trường nước ngoài.
Ví dụ, thâm hụt thương mại của Mỹ có xu hướng trầm trọng hơn khi nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh. Đây là mức nhập khẩu của Hoa Kỳ vượt quá xuất khẩu của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại kinh niên của Mỹ không cản trở nước này tiếp tục trở thành một trong những nền kinh tế năng suất nhất thế giới.
Tuy nhiên, nói chung, mức nhập khẩu gia tăng và thâm hụt thương mại ngày càng tăng có thể có tác động tiêu cực đến một biến số kinh tế quan trọng, đó là tỷ giá hối đoái của một quốc gia, mức mà nội tệ của họ được định giá so với ngoại tệ.

​Tác động đến tỷ giá hối đoái

Mối quan hệ giữa xuất nhập khẩu của một quốc gia và tỷ giá hối đoái của quốc gia đó rất phức tạp vì có một vòng lặp phản hồi liên tục giữa thương mại quốc tế và cách đồng tiền của một quốc gia được định giá. Tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng đến thặng dư thương mại hoặc thâm hụt, từ đó ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, v.v. Tuy nhiên, nhìn chung, đồng nội tệ yếu hơn sẽ kích thích xuất khẩu và khiến hàng nhập khẩu trở nên đắt hơn. Ngược lại, đồng nội tệ mạnh cản trở xuất khẩu và làm cho hàng nhập khẩu trở nên rẻ hơn. 3
Ví dụ: hãy xem xét một linh kiện điện tử có giá 10 đô la ở Mỹ sẽ được xuất khẩu sang Ấn Độ. Giả sử tỷ giá hối đoái là 50 rupee đối với đô la Mỹ. Hiện tại, nếu bỏ qua các chi phí vận chuyển và giao dịch khác, chẳng hạn như thuế nhập khẩu , thì linh kiện điện tử trị giá 10 USD sẽ khiến nhà nhập khẩu Ấn Độ phải trả 500 rupee.
Nếu đồng đô la mạnh lên so với đồng rupee của Ấn Độ đến mức 55 rupee (tương đương một đô la Mỹ) và giả sử rằng nhà xuất khẩu Hoa Kỳ không tăng giá của linh kiện, giá của nó sẽ tăng lên 550 rupee (10 đô la Mỹ x 55) cho nhà nhập khẩu Ấn Độ. Điều này có thể buộc nhà nhập khẩu Ấn Độ phải tìm kiếm các linh kiện rẻ hơn từ các địa điểm khác. Do đó, đồng đô la tăng giá 10% so với đồng rupee đã làm giảm khả năng cạnh tranh của nhà xuất khẩu Mỹ trên thị trường Ấn Độ.

Tác động đến lạm phát và lãi suất

Lạm phát và lãi suất ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu chủ yếu thông qua ảnh hưởng của chúng đến tỷ giá hối đoái. Lạm phát cao hơn thường dẫn đến lãi suất cao hơn. 4 Điều này có dẫn đến đồng tiền mạnh hơn hay đồng tiền yếu hơn hay không vẫn chưa rõ ràng.
Lý thuyết tiền tệ truyền thống cho rằng đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn (và do đó lãi suất cao hơn) sẽ giảm giá so với đồng tiền có lạm phát thấp hơn và lãi suất thấp hơn. Theo lý thuyết về ngang giá lãi suất không được che đậy, chênh lệch lãi suất giữa hai quốc gia bằng với sự thay đổi dự kiến ​​trong tỷ giá hối đoái của họ. Vì vậy, nếu chênh lệch lãi suất giữa hai quốc gia khác nhau là hai phần trăm, thì đồng tiền của quốc gia có lãi suất cao hơn sẽ giảm giá hai phần trăm so với đồng tiền của quốc gia có lãi suất thấp hơn.
Tuy nhiên, môi trường lãi suất thấp đã trở thành tiêu chuẩn trên hầu hết thế giới kể từ cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu 2008-2009 đã dẫn đến việc các nhà đầu tư và nhà đầu cơ săn đuổi lợi suất tốt hơn từ các đồng tiền có lãi suất cao hơn. Điều này đã có tác dụng củng cố các loại tiền tệ có lãi suất cao hơn.
Tất nhiên, vì các nhà đầu tư này phải tự tin rằng sự sụt giá tiền tệ sẽ không bù đắp được lợi suất cao hơn, chiến lược này thường bị hạn chế đối với các loại tiền tệ ổn định của các quốc gia có nền tảng kinh tế mạnh mẽ.
Đồng nội tệ mạnh hơn có thể có tác động tiêu cực đến xuất khẩu và cán cân thương mại. Lạm phát cao hơn cũng có thể tác động đến xuất khẩu do tác động trực tiếp đến chi phí đầu vào như nguyên vật liệu và lao động. Những chi phí cao hơn này có thể có tác động đáng kể đến khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu trong môi trường thương mại quốc tế.

Báo cáo kinh tế

Báo cáo cán cân thương mại hàng hóa của một quốc gia là nguồn thông tin tốt nhất để theo dõi xuất nhập khẩu của quốc gia đó. Báo cáo này được phát hành hàng tháng bởi hầu hết các quốc gia lớn.
Các báo cáo về cán cân thương mại của Hoa Kỳ và Canada thường được phát hành trong vòng mười ngày đầu tiên của tháng, với độ trễ một tháng , tương ứng với Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ và Thống kê Canada.
Các báo cáo này chứa nhiều thông tin, bao gồm chi tiết về các đối tác thương mại lớn nhất, các danh mục sản phẩm xuất nhập khẩu lớn nhất và xu hướng theo thời gian.

Nhận ngay bonus trải nghiệm đầu tư không rủi ro cùng HXFX Việt Nam

Nhận ngay Bonus để trải nghiệm giao dịch thực tế tại sàn giao dịch forex, ngoại hối HXFX Việt Nam. Chỉ cần mở tài khoản ở sàn HXFX Việt Nam thành công và đăng ký nhận Bonus sẽ có ngay Bonus vào tài khoản để giao dịch thật. Đặc biệt, lợi nhuận khách hàng hoàn toàn có thể rút như giao dịch bình thường. Nhận ngay Bonus để giao dịch ngay thôi!

[Tuyên bố từ chối trách nhiệm] Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư.
HXFX sàn giao dịch ngoại hối hàng đầu Việt Nam – cung cấp phân tích cơ bản cho các sản phẩm hàng hóa trên thị trường mỗi ngày do chuyên gia phân tích lâu năm cung cấp.
Cập nhật kiến thức đầu tư mới để trau dồi kinh nghiệm, kiến thức giao dịch cơ bản, nâng cao để đầu tư ngoại hối, sản phẩm hàng hóa, chỉ số chứng khoán, tiền điện tử,….thuận lợi và dễ dàng thu được lợi nhuận cao

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.